PhatGoc - Champions League

Bayern Munich vs Tottenham vào 03h00 ngày 12/12/2019: Cuộc chiến tẻ nhạt

Bayern Munich vs Tottenham vào 03h00 ngày 12/12/2019: Cuộc chiến tẻ nhạt

11-12-2019 14:55

Trận đấu giữa Bayern Munich vs Tottenham vào 03h00 ngày 12/12/2019 được xem là cuộc chiến tẻ nhạt.